Alla former, alla storlekar, alla utmaningar!

custom-trolley

Förbättra er produktionslinas möjligheter att hantera alla komponenter, oavsett form och storlek.

Märkliga och ovanliga former, stora eller besvärliga föremål kan hanteras effektivt och säkert i produktions-, service- och distributionsmiljöer med anpassningsbara vagnar skapade med LEANTEK– och GRAPHIT’s modulära system.

Vagnar kan monteras i nästan vilken konfiguration som helst och anpassas till dina specifika krav på rörlighet och hantering tack vare ett brett urval av standardiserade komponenter som är utbytbara.

Applikationerna kan modifieras mycket snabbt då era hanteringskrav ändras. Detta görs med enkla verktyg och med liten eller ingen ytterligare investering.

Det är även möjligt att fortsätta att använda befintliga icke-standardiserade lådor, kartonger eller pallar eftersom nya vagnar kan byggas med dimensioner som passar dem exakt.

På detta sätt kan man förlänga nyttjandet av befintlig hanterings- och lagringsutrustning.

Detta gör Trilogiqs vagnar till en idealisk lösning för hantering av produkter där anpassningsförmåga, flexibilitet och effektivitet är i fokus.

“Vi utmanar potentiella kunder genom att säga att vi kan bygga en vagn, var som helst och när som helst, som är anpassad till kundens specifika krav på hantering, oavsett hur ovanligt det är”,

säger Nick Tyler, VD, Trilogiq Group.

“Vi konstruerar och levererar LEANTEK- och GRAPHIT vagnar som klarar alla former och belastningar inom produktion, service och distribution. De kan anpassas på några minuter så det finns inte längre någon ursäkt för att en användare inte har den bästa möjliga hanteringslösningen till sitt förfogande. Det är så enkelt att användaren kan göra ändringen själv. “

Vårt breda sortiment av komponenter, fästen, hjul och tillbehör kan monteras ihop till lätta och manövrerbara vagnar som ger större flexibilitet och kostnadseffektivitet än jämförbara enheter som tillverkats av svetsat stål och liknande material.

IBERIA-TRF-Trolley-300

Alla komponenter är helt utbytbara och återanvändbara vilket innebär att vagnarna kan modifieras, anpassas eller byggas om när kraven ändras. Detta bidrar till att hanteringseffektiviteten bibehålls samtidigt som nyinvestering kan undvikas.

Trilogiq-koncernen tillhandahåller LEAN- lösningar som säkerställer FIFO (first-in-first-out) under hela tillverkningsprocessen.

Lösningarna kan snabbt och enkelt ändras för att möta ständigt föränderliga produktionskrav.

Vi erbjuder konsulttjänster, projektledning, design, bygg och komponentförsörjning. Kontakta vårt säljteam för mer information.