Category: Fordon

The 7 Wastes in Manufacturing and how to eliminate them

Become more responsive to your customers demands and provide greater levels of service without compromising your business objectives. LEAN manufacturing storage and handling techniques can be applied to virtually any manufacturing process to deliver significant performance improvement and reduce overall costs. The goal of LEAN is to identify and eliminate non-essential and non-value steps in … Continued

TRILOGIQ is sponsoring The BLOODHOUND Project

The BLOODHOUND Project is a global Engineering Adventure, using a 1000mph world land speed record attempt to inspire the next generation to enjoy, explore and get involved in science, technology, engineering and mathematics. Collaboration, openness, sharing, and working in support of education to support the future are the core of The Bloodhound Project’s ethos and … Continued

Hur utvecklar sig visuell styrning?

Visuell styrning är på väg att förändras till ett sätt att kommunicera via visuell representation istället för med skriftliga anvisningar och på så sätt göra det möjligt för information att snabbt förstås, absorberas och bearbetas.   80 % av den information vi mottar levereras via synen. Vi ritar för att illustrera och dela med oss … Continued

New Trilogiq CEO Reintroduces Steel Range

In February 2017 Nick Tyler took over as CEO of TRILOGIQ, bringing over 30 years’ of experience in Lean Manufacturing solutions to the Group.  “My first priority as CEO is to make sure our product range, and the way we deliver solutions, matches the needs of our customers. We have been highly innovative over the last few … Continued

Moto Guzzi optimerar sin produktion

Optimerade lösningar för arbetsstationer och produkthantering har tillfört arbetsplatsen nytt värde och har hjälpt operatörerna med att uppnå en högre produktivitet. Moto Guzzi, den berömda italienska motorcykelproducenten, grundades av Carlo Guzzi och Giorgio Parodi. De designade sin första motorcykel 1920, ett år innan företaget officiellt etablerades, 1921. Deras första modell kallades ”Normale” och bestod av … Continued

Tala med vårt team Material för nedladdning