Den engelska posten, Royal Mail, gör framsteg inom ergonomi och effektivitet

ROYAL MAIL

Royal Mail har nyligen gjort förbättringar av ergonomi och effektivitet på deras arbetsplatser, besparing av arbetsyta och minskning av arbetsplatsolyckor.

Demonstration av skräddarsydd lösning hos Royal Mail.


Intervju: Ken pratar med Joe om det nya arbetssättet och hur det har påverkat Royal Mail

Ny utrustning, i form av transportband gör det möjligt för operatören att ha godset på en lägre nivå. Nu släpps posten automatiskt på bandet, och rullar sedan ner framför operatören som står redo att börja sortera. Operatörerna kan ta upp postbuntarna och ta bort buntbanden, placera breven korrekt i lådor och sedan putta lådan vidare, vilket möjliggör för en operatör på andra sidan att ta upp lådan och gå vidare till nästa steg i processen.

Tomlådor returneras av en logistikoperatör som ser till att operatörerna hela tiden har lådor till sitt förfogande. Detta sätt att arbeta gör att man undviker att operatören måste böja sig, vrida sig och lyfta, vilket var fallet tidigare. Nu kan arbetsteamet stå beredd att arbeta utan att vända sig om för att plocka tomma lådor.
Den tidigare arbetsprocessen innebar att operatören var tvungen att plocka upp 10kg tunga postpåsar, lyfta dem över huvudhöjd för att tömma innehållet, sedan placera posten i korgar, lyfta korgarna, böja sig ner och placera dem i lådor.

Det nya sättet att arbeta har faktisk minskat erforderlig golvyta och antalet arbetsstationer. Vi brukade sprida ut allt över golvet i olika områden, vilket gjorde att vi inte hade mycket utrymme över, men med de nya transportbanden som sitter fast i golvet så har vi en permanent konfigurering allt redo att användas då jobben kommer in. ‘’Säger Ken House frå Royal Mail’’ Vi behöver inte gå fram och tillbaka för att återställa arbetsplatsen vilket gör att arbetsplatsen även blivit säkrare.