En paus kan vara bra för produktiviteten

breakout-area-meeting

Använder ni platschefens kontor som den naturligaplats en för möten?

När utrymme för produktion är de som kommer i första hand är det inte överraskande att mötesplatser, pausutrymmen för personalen och utrymmen för intervjuer och extrapersonal ofta lågprioriteras.
Det är inte alltid lätt att se till att det finns tillräckligt med utrymme avsatt för viktiga aktiviteter som ej rör produktionen. När brist på utrymme och avskildhet utgör en risk för grundläggande driftseffektivitet, produktivitet och moral så finns det faktiskt en praktisk lösning på problemet. Ett flexibelt, mångsidigt, modulärt mötesområdet som är lätt att bygga kan tillhandahålla det utrymme som behövs.

Ge personalen en paus från de digitala skärmarna och uppfyll de hälso- och säkerhetskrav som ställs från facket. Tillhandahåll ett privat och avslappnat utrymme för personalsamtal, intervjuer, möten och utbildning, undan från produktionslinjen, som hjälp till tidsstyrning, ökad flexibilitet och högre produktivitet.

Ett modulärt mötesområde kan användas för alla typer av viktiga händelser, från personalmöten till pausutrymme för kunder och besökare. Att få ett sådant viktigt, extra utrymme med ett modulärt perspektiv är både ytterst flexibelt och användbart. Ett modulärt mötesutrymme som byggts i enlighet med dess syfte, med akustiska skärmar, kan fungera som ett utrymme använt både för aktiviteter och förvaring, när så krävs.

breakout-meeting-room

 

Ett utrymme avsett för pauser och vila behöver inte ta upp allt för mycket plats. Användingen av ett system av skärmar kan dela upp golvytan och genom att tillföra några bekväma stolar, bord eller matvagnar anpassade för att stämma överens med funktion och layout, kan vara med till att skapa en trevlig miljö som är unik, funktionell och robust

Ett modulärt mötesutrymme kan demonteras, flyttas och möbleras om hur många gånger som helst, vilket betyder att det kan anpassas till nya behov, reducera spill och utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt. Det uppstår inte längre långa perioder av störningar, obehag eller oreda. En modulär lösning säkerställer att viktiga tillämpningar kan skapas snabbt utan att tillverkning eller personal störs.

Få inspiration från Facebook, Apple, Amazon och Google – de förstår vikten av att balansera kraven från arbetsplatsen när det gäller kommunikation, avslappning och att ha kul – de har lyckats med att ta pausrum till en helt ny nivå. Att skapa fantastiska utrymmen för vila och återhämtning kommer att förändra företagskulturen och förbättra personalens moral.

If you are considering creating a meeting space or leisure area, then modular can help make the most of your available space. Contact our team for more information.

PLAY ZONE FOR KIDS
Breakout activity areas are not just for adults, one of our customers is creating a fun zone for kids
KIDS ZONE ACTIVITY
Modular play area solution, easily reconfigured to fit any space.