Er personal är nyckeln till framgång

STAFF TAKE PART IN LEAN - VALUE STREAM - PLANNING

Få personalen till att se fördelarna med att tänka i enlighet med Lean.

Att få med personer som är involverade i förändringsprocessen är avgörande. Att skapa en miljö där Lean-tänkande appliceras kan leverera resultat som omfattar att ge personalen tid att tänka och plats att bidra.

Det tar tid att utveckla nya processer. Ett långsiktigt engagemang, inte ’bara ytterligare ett initiativ’
En vision av möjligheterna och en vilja att experimentera krävs för att förbättringar ska vidmakthållas och granskas.

Många av de fördelar som först skapas via Lean-tillverkning ses utifrån:

  • Bibehållen produktkvalitet
  • Återvunnet utrymme
  • Minskat spill
  • Ökad produktivitet
  • Förbättrade arbetsvillkor

Genom att tillbringa tid på fabriksgolvet och observera och lyssna till operatörerna som ser spill kan tillhörande kostnader och brister i produktionsflödet ger dig ett nytt perspektiv på tillvaron.

Tillverkning enligt Lean-principer kräver anpassningsbarhet, så att strukturer kan ändras när processer eller hanteringskrav förändras och därmed bibehålla en ergonomisk och operationell effektivitet. För att förbättringar ska vara hållbara krävs det att operatörerna vid produktionslinjen är aktivt involverade i att identifiera problemen, samt att de har ansvar för att implementera och övervaka lösningarna.

Många tillverkare, lageroperatörer och detaljhandlare har insett att en modulär hantering och förvaringssystem som GRAPHIT och LEANTEK från Trilogiq erbjuder den mångfald som krävs för att bygga kundanpassade strukturer med en inbyggd möjlighet att rymma möjlighet till förändring. Strukturer som produktionsceller, arbetsstationer, reservdelslager och plockvagnar monteras med utbytbara komponenter som rör, kopplingar, rullskenor och hjul.
Rör kan skäras till önskad längd och anslutas i önskad riktning för att skapa ett robust ramverk som kan framvisa produkter i exakt rätt position för bästa möjliga åtkomst och ergonomiska arbetssätt.

Övervaka och underhålla förbättringar är till hjälp för en kontinuerlig tillväxt. Lean är inte en snabblösning, det är en långtidsstrategi.

Intresserad av detta? Se  Finn vägen till succé med 5S

Kontakta oss för ytterligare upplysningar om hur du kan skapa en arbetsplats enligt Lean