Slide

Utrymmesbesparing

Våra modulära system sparar utrymme. Strukturerna byggs i exakt rätt form och mått för de specifika hanterings- och förvaringsuppgifterna de är avsedda för. De kan även optimeras så de passar med de enskilda produkternas form och storlek. Detta reducerar mängden outnyttjat utrymme och maximerar tätheten i förvarings- och plockanläggningar. Strukturerna är lätta att modifiera med ändrade krav och därmed säkra fortsatt effektivitet med hänsyn till utrymme och prestanda.

Tala med vårt team Material för nedladdning

Relaterade publikationer

thumb image

Den engelska posten, Royal Mail, gör framsteg inom ergonomi och effektivitet

Royal Mail har nyligen gjort förbättringar av ergonomi och effektivitet på deras arbetsplatser, besparing av arbetsyta och minskning av arbetsplatsolyckor. Demonstration av skräddarsydd lösning hos Royal Mail. Intervju: Ken pratar med Joe om det nya arbetssättet och hur det har påverkat Royal Mail Ny utrustning, i form av transportband gör det möjligt för operatören att … Continued
thumb image

En paus kan vara bra för produktiviteten

Använder ni platschefens kontor som den naturligaplats en för möten? När utrymme för produktion är de som kommer i första hand är det inte överraskande att mötesplatser, pausutrymmen för personalen och utrymmen för intervjuer och extrapersonal ofta lågprioriteras. Det är inte alltid lätt att se till att det finns tillräckligt med utrymme avsatt för viktiga … Continued
thumb image

Väsentlig teknik för Kaizen kontinuerlig förbättring

För att vidmakthålla kontinuerlig förbättring behövs det system som underlättar en snabb uppbyggnad, implementering och ofta förekommande omkonfiguration av tillämpningar avsedda för hantering och förvaring av material. En sådan teknologi är avgörande för företag som använder sig av Kaizen, en process av ständiga förbättringar. Trilogiq har utvecklat en modulär teknik för att kunna tillhandahålla kundanpassade … Continued
thumb image

Klar att gå till en ny generation av modulära lösningar?

Trilogiq har kompakta kopplingar i en ny design, förstärkta och förbättrade så att vi kan leverera starkare strukturer till alla våra kunder. Trilogiq har ändrat och moderniserat våra modulära system och kan nu erbjuda en ojämförbar mångfaldhet, styrka och hållbarhet. Vårt utbud av kompositmaterial introducerar innovativa rör, kopplingar och tillbehör som har förstärkts så att … Continued
thumb image

Moto Guzzi optimerar sin produktion

Optimerade lösningar för arbetsstationer och produkthantering har tillfört arbetsplatsen nytt värde och har hjälpt operatörerna med att uppnå en högre produktivitet. Moto Guzzi, den berömda italienska motorcykelproducenten, grundades av Carlo Guzzi och Giorgio Parodi. De designade sin första motorcykel 1920, ett år innan företaget officiellt etablerades, 1921. Deras första modell kallades ”Normale” och bestod av … Continued

Vilken form och storlek som helst

Att gå över till modulära lösningar kommer att öka er förmåga att hantera produkter på produktionslinjen, oavsett form och storlek. Konstiga och ovanliga former, stora och svårhanterliga produkter kan hanteras effektivt och säkert i produktions-, service- och distributionsmiljöer med hjälp av vagnar skapade av det modulära systemet GRAPHIT. Vagnar kan utföras i nästan vilken form … Continued