Hur utvecklar sig visuell styrning?

VISUAL MANAGEMENT IN PRODUCTION

Visuell styrning är på väg att förändras till ett sätt att kommunicera via visuell representation istället för med skriftliga anvisningar och på så sätt göra det möjligt för information att snabbt förstås, absorberas och bearbetas.

 

Mobile-workstation-screen

80 % av den information vi mottar levereras via synen. Vi ritar för att illustrera och dela med oss av våra idéer, tankar och känslor,

Sunna Design, ett innovativt företag som har specialiserat sig i vägbelysning med intelligent solljus (se fallstudien om Sunna Design). De använder sig av integrerade visuella styrningsskärmar anslutna till arbetsstationer för att generera ett flöde av information och data i realtid som ett produktionsstöd. Det ger åtkomst till uppdaterade upplysningar om produktionen, tillgängliga i hela den smarta fabriken.

Avancerade tekniker för datahantering och objektigenkänning har ökat förmågan att analysera information från tillverkningssystem i realtid, vilket har givit ett mycket gott och positivt resultat. Ett exempel på detta är vår lösning som används i partnerskapet med Arkite, som nyligen har levererat HIM till CNH Inustrial.

Upplysningar granskas och uppdateras hela tiden för att öka effektiviteten.

 

I en Lean-baserad tillverkningsmiljö säkerställer den visuella styrningsprocessen att data och information framförs klart och tydligt.  Framgång är beroende av att korrekt information finns tillgänglig på rätt plats och vid rätt tid för att snabbt kunna identifiera problemområden i arbetsflödet. Att kunna förmedla detaljerade anvisningar som ändå är lätta att följa är viktigt för en konsekvent och effektiv produkttillverkning och för att kunna uppnå önskad kvalitet och volym av producerade artiklar.

 

Visuella styrningssystem kan tillhandahålla en visuell representation av det schemalagda arbetet och därmed styrning och övervakning av arbetsuppgifter.  Arbetet bryts ned i element som organiseras och därefter utförs i upprepade sekvenser för att undvika att det uppstår variationer i processen, som i sin tur kan öka cykeltiden, orsaka försenar och en försämring av kvalitetsnormer.

 

VM-Trolley-storageÖvervakning och registrering av processer kan sätta fokus på var justeringar kan vara nödvändiga att utföra. Ett mer effektivt arbetssätt kan utarbetas med kontinuerliga förbättringsarbeten, en måttstock för bästa verksamhetspraxis.

Det finns många användningsområden inom tillverkning, bland andra:

 

  • Värdeflödesanalys (Value stream mapping,VSM),
  • Standardiserade uppgifter
  • 5S
  • Först in, först ut
  • Presentation av information som ska överlämnas

Ett viktigt verktyg i Lean-baserade tillverkningsmiljöer, där tid och resurser bundna till att överföra information är nödvändiga, men trots det ses som en form av spill. Ett effektiv sätt att dela konsistent information kan användas för att bli av med spill och uppnå ett balancerat arbetsflöde baserat på LEAN-principer.

Dela med dig av standardiserade presentationer av uppgifter med hjälp av visuella styrningsverktyg som t.ex. en flyttbar uppgiftstavla eller informationsbås för att hindra enskilda personer från att ha slarviga ’to-do’-listor vid deras arbetsstationer.

Varför inte använda sig av vår visuella uppfattningsförmåga för att göra arbetet lättare och mer effektivt? Kontakta vår designergrupp för att diskutera lösningar som stämmer överens med dina unika krav.