Slide

Detaljhandel

För dig som driver direktförsäljning eller internetbaserad försäljning kan vi erbjuda produkter med en eftersökt lätthet och enkel hantering när det gäller orderbehandling och framvisning av produkter till försäljning. De modulära systemen underlättar även hanteringen av kunder med olika stora volymprofiler och gör det även möjligt att demontera, förvara och bygga upp system igen utifrån olika säsongsberoende trender.

Våra system är främsta framtagna för att stödja en tillverkning enligt Lean-principer och en cellulärt uppbyggd produktionsform. Den främsta användningen av våra modulära system är därför att skapa effektiva, ergonomiska och anpassningsbara strukturer för att uppvisa, förvara och hantera produkter på lager och i varuhus.

Strukturerna kan optimeras för att stämma överens med form och storlek på de produkter som hanteras samt de specifika utrymmen som finns att tillgå. De kan ändras så ofta som det behövs för att bibehålla effektiviteten och implementera förbättringar. Dessa fördelar har medfört att modulära system nu har en bred användning i detaljhandeln, för framvisning av produkter och vid mässor och utställningar.

Tala med vårt team Material för nedladdning