Slide

Livsmedelsbearbetning

Våra modulära system är perfekta för hantering och förvaring av en stor mängd olika produkter vid produktion och bearbetning av livsmedel. Strukturer kan skapas så att de passar till specifika typer av tillämpningar. De kan enkelt och snabb ändras för att bemöta förändringar av krav och specifikationer. Det skyddar och förlänger den ursprungliga investeringen. Användning av avancerade material, inklusive kompositmaterial och rostfritt stål, säkerställer att dessa strukturer klarar fukt, damm, vätskor och andra typer av kontaminering. Det gör även att materialen är lätta att rengöra och desinficera, vilket säkerställer en hög nivå av hygien. Vårt Graphitsystem erbjuder ett flott och mångfacetterat alternativ till traditionell förvarings- och produkthanteringsutrustning.

Tala med vårt team Material för nedladdning