Leantek Komponenter

LeanTek® sortimentet är uppbyggt kring tre enkla principer: Kvalitet, Flexibilitet och Hållbarhet.

 

Kvalitet är en viktig egenskap i en industriell miljö: erfarenhet av de belastningar som Rör och Rullister utsätts för har lett till utvalda LeanTek® lösningar, såsom nitning av   hjulen på rullister och 2mm galvaniserade stålrör.

Flexibiliteten säkerställs genom ett kompatibelt system för alla ingående komponenter.

  Hållfastheten utgörs främst av ett korrosionsskydd men även av de ytbeläggningar som vi tillämpar på rör och kopplingar.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean