Med införandet av AGV:er kan våra produktionsmetoder bli ett SMART sätt att arbeta på

AGV FACTORY OF THE FUTURE

Automatiskt styrda fordon är ett SMART sätt att utveckla tillverkningsprocesser på när vi nu är på väg in i en 4:e industriell revolution.

Industri 4.0 tar LEAN-tillverkning med till nästa generation genom att använda smarta tekniker och realtidsdata för att öka produktiviteten, eliminera fel och minska kostnaderna. Med tekniker för objektsigenkänning kan sensor inbäddade i arbetsflöden och förvaringssystem detekteras i syfte att bl.a. styra standardiserade uppgifter och varna arbetare om ett fel har inträffat. AGV-enheter (Automated Guided Vehicles, automatiskt styrda fordon) är framtiden för transport av föremål på arbetsplatsen, eftersom de är säkra att använda och enkla att integrera med moderna, processdrivna lösningar som finns i många industriella sektorer, inklusive luftfart, högteknologisk tillverkning, elektroteknik och inom automatiserad industri.

*AGV-enheter (Automated Guided Vehicles, automatiskt styrda fordon) – Ett fordon som endast förlitar sig på en automatisering kallad för robotteknik eller autonom. Efter att integrerade kretsar uppfanns har den automatiserade teknologin bara fortsatt att växa. Tillverkare har lagt till en mängd olika typer av automatiska funktioner till våra arbetsplatser.

’Factory of the Future’, myntat av Zodiac Aerospace (se fallstudien Zodiac Aerospace har anammat den 4:e industriella revolutionen genom att uppgradera system med automatiska processer och arbetsflöden.  Införandet av AGV-lösningar, alla med olika arbetsuppgifter, ger tillgänglighet till transportvagnar och avfalls- och överföringssystem för fyra mycket olika scenarier.

 

Flexibiliteten hos AGV -system är avgörande för formgivningen av produktionsenheten, eftersom rörelse erhålls via band som är fixerade i golvet. Det säkerställer en oöverträffad flexibilitet när det gäller konfiguration av rutter och ändring av deras banor. Trilogiq:s AGV-systemet är extremt flexibelt i produktionsområdet och uppfyller behoven för automatisk, förarlös transport.

 

En av de senaste tillämpningarna som har installerats av vårt AGV-team har löst problemen med att hantera färdiga produkter för en annan av våra kunder, genom att utforma ett system som svarar på fjärrsamtal från linjeoperatörer. AGV-enheten lämnar lossningskajen och ankommer till arbetsstationen där den färdiga produkten är klar för att packas och sändas till slutkunden.  Implementeringen av ett automatiskt ”bult-krok”-system ger AGV-enheten en extra förmåga att transportera pallar med färdiga produkter till lossningskajen för att därefter vara redo för nästa uppdrag.
AGV-systemet har en dubbelmotor för att få en dubbelriktad trafik men endast använda en bana. Detta har både minskat installations- och underhållskostnader för vår kund.

 

SMARTA produktionsmetoder med införandet av AGV, system med objektigenkänning och ljusstyrda plocksystem.

System för transport, maskiner, förvaring och produktion kan utföra komplicerade uppgifter i den smarta fabriken, vilket betyder att arbetarna kan dra fördel av ergonomiska förbättringar och en säkrare miljö när tunga, repetitiva eller svåra uppgifter styrs eller helt tas över av automatiserade system.

Industriella revolutioner

  • Den första industriella revolutionen – 1700- till 1800-talets Europa och USA när ångkraften fick en central roll.
  • Den andra – 1870 och 1914.  Stora tekniska framgångar omfattade telefonen, glödlampan och grammofonen möjliggjordes av elektricitet, förbränningsmotorer och nya energikällor.
  • Den tredje – 1970- och 1980-talen med tekniska framgångar från analogiska, elektroniska och mekaniska apparater till digital teknik och den digitala eran.
  • Den fjärde industriella revolutionen: Industri 4.0. Nya tekniker införlivas i samhällen och till och med i den mänskliga kroppen och sammansmälter de fysiska, digitala och biologiska världarna. Nya teknologiska genombrott i ett antal fält, inklusive robotik, artificiell intelligens, nanoteknologi, kvantdatorer, bioteknik, 3D-skrivare och självkörande fordon.

Med den nya fjärde industriella revolutionen på frammarsch är det dags att bli SMART eller bli lämnad på eftersläp…

Se videon om AGV:

 

 

Kontakta oss för att få mer information om våra AGV-integrerade lösningar för ert ‘Factory of the Future’-projekt.