Historien bakom Lean produktion

Oavsett i vilken bransch du arbetar i så har Lean Manufacturing visat vägen till förbättrad kvalitet, lägre kostnader och kortare ledtider.

I slutet av 1890, blev Frederick W Taylor först med att studera arbetsledning vetenskapligt även kallat Taylorism vilket innebär enkelt beskrivet att industriproduktionen skall vara präglad av vetenskapligt utformade metoder. Löpande bandet inom industrin är stark påverkad av denna tankeskola.

Fordism är en vidareutveckling av Taylorism, Henry Ford vidareutvecklade det med löpandebandprincipen för att tillgodose en massmarknad med generella produkter.

Toyota Production System (TPS) började utvecklas efter andra världskriget och har genom åren blivit normsättande för hur produkter ska tillverkas på det mest resurssnåla sättet. De två principer som systemet bygger på är Just in time och Jidoka. Just in Time bygger på att rätt komponent ska anlända till produktionen i rätt tid och med rätt kvantitet. Vidare beställer man aldrig mer än som behövs till produktionen som på detta sätt hela tidens hålls ”slimmad”.

1990 sammanfattade James Womack dessa koncept i boken ”The Machine that Changed the World” som introducerade terminologin Lean Manufacturing. Detta vid en tidpunkt när japansk expertis spreds till väst och den framgång som uppnåddes av företag som tillämpade dessa principer och tekniker blev obestridlig.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean