Lean Manufacturing Konceptet

Enligt dess japanska grundare består 80% av Lean Manufacturing i att skapa en attityd som eliminerar slöseri och maximerar mervärdet.

Lean Produktion: Det är viktigt att förstå skillnaden mellan mervärde och Muda (slöseri).

Mervärde representerar vad din kund är beredd att betala för dvs montering och tillverkning. Resten, även om det är ”arbete”är Muda. Muda, eller slöseri är vad din kund inte betalar för dvs icke-värdeskapande produktion.

Som vi skall se senare finns det 7 Muda.

Lean Manufacturing hävstångseffekt: Minskat slöseri ger resultat och pengar i kassan.

De ekonomiska resurser som frigörs kan användas till strategiska mål (forskning, marknadsföring, försäljning, etc.) istället för att finansiering av lager och material under bearbetning.

 

”Praktiska” Lean verktyg såsom SMED, TQM, TPM, 5S är produktionsverktyg för att minska Muda inom Lean Manufacturing sammanhang.

Vi kommer att se att grunderna i Lean bygger på att ”tänka småskaligt”: mindre utrymmen, mindre emballage, mindre lager, minskad material under bearbetning, produktion i små partier etc.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean