De 7 mudas | slöseri

Lean Produktion identifierar 7 områden av slöseri eller ”muda”.

Utan att använda ett flexibelt och modulärt produktionssystem som möjliggör att Muda elimineras och att Kaizen

attityder införs i anläggningen, är det omöjligt att gå vidare till de följande stegen i Lean Production. Dessa är standardisering,

sekvensering (Heijunka), JIT och Jidoka. Användning av LeanTek® fungerar som en drivande kraft för att reducera icke värdeskapande aktiviteter och som ett verktyg för att implementera Kaizen i ert företag (kontinuerlig förbättring).

om lean 14  Överproduktion – producera mer än vad som behövs till efterföljande process r kunden.

  Väntan – operatörer som väntar på maskiner, utrustning som går sönder, material som behövs men inte kommer fram etc.

  Transport – onödiga förflyttningar. Efterföljande processer bör ligga i anslutning till varandra eftersom inga interna transporter tillför något värde till slutkunden.

  Onödiga förflyttningar inom en verksamhet kan bero på felaktig layout i produktionen.

  Överarbete – att utföra onödiga eller felaktiga processteg, exempelvis på grund av dåligt verktyg eller produktdesign, eller att utföra arbete som kunden inte är villig att betala för.

  Lager – att lagerhålla mer material än vad som precis krävs för ett behovsbaserat system. Detta döljer andra problem och förlänger ledtiden, vilket i sin tur leder till försämrad flexibilitet.

  Onödiga rörelser – Rörelser som inte tillför något värde, exempelvis operatörer som gör onödiga eller ansträngande rörelser så som att leta efter komponenter, verktyg, dokument etc.

  Produktion av defekta produkter – extra arbete som krävs för att kontrollera att produkterna

 

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean