1. Muda som orsakas av felaktig hantering

Med hjälp av front-plockade materialställ för emballage minskar längden på monteringslinjen, vilket

innebär minskade underhålls och logistik kostnader och tids vinster.

2. Muda som orsakas av defekter

Fel hantering kostar företaget pengar och tid.

Med hjälp av LeanTek systemet skapas förutsättningar för en ergonomisk miljö där komponenter och verktyg har sin rätta plats och inom räckhåll.

 

 

 

3. Muda orsakas av onödiga förflyttningar

Onödiga rörelser skapar inte mervärde utan gör arbetet svårare och mer tidskrävande. LeanTek:s flexibla arbetsstationer kan konfigureras så att komponenter är inom optimalt räckhåll för operatörens hand.

LeanTek bidrar till att minska det negativa värdet som genereras av onödiga rörelser. Operatörens produktivitet förbättras då m t.ex. material och verktyg är inom räckhåll för operatören.

4. Muda som orsakas av onödigt lager

Lager av färdiga produkter, halvfabrikat och råvaror skapar onödiga finansiella kostnader.

Slöseri eller Muda som resulterar i onödiga lager kan hänföras till en överproduktion. Med hjälp av en LeanTek systemet kan ett system med mindre och mer frekventa leveranser införas.

Detta möjliggör således en reducering av lagret.

 

Detta uppnås genom att installera:

Dynamisk Supermarket (närlager) i anslutning till produktionslinjen

  Flow Racks vid produktionslinjen

  LeanTek ger även vinster som optimerade arbetsytor och ergonomisk arbetshöjd.

 

5. Muda som orsakas av att vänta

Muda genereras när operatören inte längre har de komponenter som krävs för att utföra hens uppgift (d.v.s. de är inaktiva).

Installationen av flexibla LeanTek materialfaser i kombination med mindre emballage reducerar risken för avbrott i leveranserna.

Detta nya logistiksystem baserat på ett kontinuerligt flöde och regelbundna leveranser. Operatörerna kan då koncentrera sig på att skapa mervärde genom att sina arbetsuppgifter.

 

6. Muda som orsakas av transporter

Att flytta material från en plats till en annan skapar inget värde. Transport förbrukar plats och kapital. Enligt Lean Manufacturing metoden ska transportsträckor och logistik ronder vara minimala i anläggningen, d.v.s. mellan lastkaj och Supermarket och mellan Supermarket och Materialfasad.

Detta fungerar genom att införa ett logistiksystem baserat på flexibla material tåg eller dragtruckar som kan leverera flertalet olika komponenter i stället för en EUR Pall.

Flexibiliteten hos LeanTek innebär att vagnarna kan utformas specifikt för varje komponent.

 

 

7. Muda som orsakas av överproduktion

Införandet av ett Kanban-system reducerar slöseri från överproduktion.

LeanTek:s bidrag är att skapa anpassningsbara JIT Supermarket så nära linjen som möjligt.

 

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean