Begränsningar i massproduktionssystemet

Massproduktionssystem genererar Muda och uppfyller inte dagens behov för företagen dvs kvalitet, låga kostnader, och kort leveranstid.

Man kan lätt se hur Muda genereras av massproduktions systemet.

 

  1. Muda Väntan: en väntande operatör skapar inget mervärde.
  2. Muda Transport: produkter som transporteras från en plats till en annan i anläggningen skapar inget mervärde.
  3. Muda Lager: kapital binds upp i onödan.
  4. Muda Bearbetning: stress i arbetet.
  5. Muda Rörelse: inget värde skapas under rörelse.
  6. En mono produktlinje är inte-flexibel, kräver stora investeringar och oförmåga att möta variationer i efterfrågan. Detta system lider av plötsliga svängningar i efterfrågan på marknaden och har ingen möjlighet att absorbera dem.
  7. En mono produktlinje blir underutnyttjad vid bristande efterfrågan vilket ger en dålig avkastning på   investeringen.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean