Vinster med Lean produktion

Ekonomiska fördelar med Lean Produktion:

Minskat behov av omsättningstillgångar som t.ex. lager och material underbearbetning.

Industriella fördelar med Lean Manufacturing:

Mindre investeringsbehov för samma nivå av produktion

Ökad produktivitet vid konstanta investeringar

Förbättrad kvalitet

Kommersiella fördelarna med Lean Manufacturing:

Produktionen i fas med kundernas efterfrågan

Reducerade leveranstider

Ökad kundtillfredställelse

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean