Andon – Larmsystem vid misstanke om fel i produktionen

Heijunka – Utjämning av produktionsvolym och produktionsmix under en tidsperiod

IED – Omställningsarbetet som genomförs när aktuell maskin inte arbetar

Jidoka – Inbyggd kvalitet

Just-In-Time – Produktionen bygger på rätt plats, rätt tidpunkt och rätt kvantitet

Kanban – ”Kort” på japanska, en produktionsmetod

Kaizen – Ständiga förbättringar

Lean Production – Resurssnål produktion

Muda – Spill

Mura – Ojämnhet

Muri – Överbelastning

OED – Omställningsarbete som genomförs när aktuell maskin arbetar

Poka Yoke – Verktyg för att förhindra misstag

SMED – Systematiskt angreppssätt för att reducera ställtider

Takt time – Produktionshastighet

TPS – Toyota Production System

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean