Värdeskapande Flexibel Produktion

Varför prioritera produktivitet där montering sker?

  • Det är vid montering som mervärde skapas. Det är också den plats med den högsta arbets intensiteten.
  • Slutligen är monteringsstationer/liner den dyraste platsen i form av produktionskostnader och anläggningskostnader.

För att uppnå förbättrad produktivitet krävs bl.a:

  • övergång från pall till mindre emballage
  • övergång från gaffeltruck till dragtruckar & transportvagnar för emballage

Den nya logistiken innebär bl.a:

  • komprimering av yta
  • reducering av onödig rörelse och vänta
  • optimerade logistik rundor
  • minskat lager

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean