Lean Manufacturing | Logistikvinster

I tabellen nedan sammanfattning av de huvudsakliga skillnaderna mellan gaffeltruck och dragtåg

Dragtåg gör det möjligt att skapa flöden då tåget i varje runda kan ta med sig material till flera stationer.

Notera att kostnadsmässigt är dragtågen även vinnare.

logistik vinster

 

 

Ekonomisk jämförelse mellan modern och traditionell logistik

Men den moderna och intelligenta logistiken kommer en omfördelning av resurserna att ske.

En Lean Produktion innebär produktionsvinster och resulterar i behov av färre produktions resurser

(minskade totala lönekostnader)

 

logistik vinster 2

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean