Modern logistik: inrätta flöden

 

Logistik är till tjänst för produktionen och inte tvärtom

Här följer ett exempel på optimerad logistik:

  1. Vi tar bort palltrucken+ det stora lagret vid produktionslinan och byter ut det till ett mindre system av lådor: dvs flexibla JIT Supermarkets vilka placeras närmast möjligt gentemot produktionslinan.
  2. Vi utnyttjar dragtåg för att utföra frekventa leveranser av material. Främsta fördelarna med mindre emballage istället för pallar är en förbättrad logistik.

 

Truckar vilka är dyra i drift ersätts med små smidiga dragtåg vilka cirkulerar mellan Supermarket och Monteringslinan.

Flödet av emballage som är anpassade till Leanteks system ger en optimal rotation i materialställen.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean