Mudas & Traditionell Logistik

 

  1. Muda Lager: material bundet i lager innebär finansiella kostnader som i stället t.ex. kan användas till forskning
  2. Yta: arbetsområden med långa avstånd genererar Muda som t.ex. väntan och onödig rörelse
  3. Muda Transport: Gaffeltruckar innebär höga fasta kostnaderna (hyreskostnad, underhåll, arbetsresurser)

 

 

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean