Kaizen attityd

Företagets drivande kraft i kampen mot Muda/Slöseri är att det finns en vilja att genomföra

kontinuerliga förbättringar (Kaizen). En av de första åtgärder som ska vidtagits för att införa Lean är att skapa multidisciplinära team

(inbegripet operatörer) som alla hjälper till att minska slöseri. Flexibiliteten hos LeanTek® och dess enkelhet gör att alla kan använda systemet.

LeanTek® är ett praktiskt verktyg där man med enkelhet och lite kreativitet kan genomföra ett system som kontinuerligt kan förbättras.

Detta är viktiga faktorer för att kunna införa en Kaizen attityd i kampen mot Muda.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean