Kaizen: Ergonomi

Den ständigt pågående processen mot «en stycks flöde ” kan uppnås genom

att fokusera på ergonomi. Enklare och snabbare tillgång till reservdelar och verktyg,

skapa känsla av delaktighet för operatörerna är väsentliga faktorer för att förbättra produktiviteten.

Lean Manufacturing: Nyckelorden här är kreativitet och handling.

I motsats till traditionella västerländska tankesättet (inte vidta åtgärder

tills vi hittar den optimala lösningen), förespråkar det japanska synsättet små

förändringar steg för steg.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean