Kaizen: Kontinuerlig Process

Hur startar man upp Kaizen?

Hur skapar man en dynamik där kontinuerliga förändringar sker?

Hur vet man att man är ”Lean” ?

De två mest kända faktorerna för processen med ständiga förändringar är: ergonomiska förbättringar och kontinuerlig övergå till mindre emballage.

Den inledande produktivitetsökning, från detta första steg är så betydande att frestelsen är att sluta här.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean