Kaizen: Mindre emballage

 

Tänk smått är nyckeln till att reducera stora delar av slöseri. Användande av mindre emballage innebär:

  • Reducerat behov av yta
  • Reducerat lager
  • Transporter
  • Väntan
  • Rörelser
  • Överproduktion i fabriken

En kontinuerlig reducering av förpackningsstorlekarna är en stark drivkraft för Kaizen. Varför?

– Att använda mindre och mindre emballage som innehåller färre och färre delar gör det möjligt att successivt minska Supermarkets, Leveranser och dimensioner på Flowrack och således reducera ovanstående slöseri.

Denna Kaizen dynamik flyttar processen, steg för steg mot den ideala situationen:

”One piece Flow”- en förpackning som endast innehåller en del med en mycket snabb inventering rotation.

Detta idealtillstånd är kontinuerligt flöde, vilket är ett mycket avancerat steg inom Lean.

LeanTek är det självklara verktyget för att kunna genomföra denna omställning.

Vi levererar och erbjuder lösningar inom bland annat

Industri

Distribution Logistik

Medicin

Fordon

Tjänster Tredjeparts logistik & E-handel

Lean