Sekretesspolicy

Trilogiq menar att en ansvarsfull användning av de personliga data som insamlats på vår webbsajt är väsentlig för våra affärsändamål och vårt rykte,. Som en del av vårt engagemang i förhållande till sekretess har vi tagit fram denna online sekretesspolicy.

Mängden och typen av de upplysningar vi får från dig via våra externa webbplatser beror på vad du gör när du besöker våra sajter. Om du besöker vår sajt för att läsa eller hämta information om nya händelser eller artiklar så är en stor del av de upplysningar vi samlar in, som t.ex. det domän du har tillgång till internet från, datum och tid du har åtkomst till vår sajt vid samt den internet adress webbplatsen du länkade till vår sajt från, är alla statistiska data och är inte personligt identifierbara. Vi använder upplysningar om antalet besökare och deras användning av vår sajt för att göra vår webbplats mer användbar och attraktiv.

Vi använder personligt identifierbara upplysningar för att besvara de frågor du ställt och för att tillhandahålla upplysningar om Trilogiqs tjänster. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss där du begär information om Trilogiq, så använder vi din e-postadress och andra upplysningar som du har givit oss för att besvara din förfrågan. Om vi har för avsikt att använda dina personupplysningar för att informera dig om andra tjänster Trilogiq kan tillhandahålla, så informerar vi dig om detta så att du har möjlighet att avvisa denna kommunikation. Om du skickar in en resumé eller ett CV för att ansöka om en ställning online hos Trilogiq, så använder vi de upplysningar vi fått för att stämma av mot tillgängliga möjligheter. Vi delar inte personliga upplysningar med tredje part med mindre de krävs för att vi ska kunna utföra vår verksamhet eller enligt juridiska krav eller processer, och vi säljer aldrig vidare dina personliga upplysningar.

Trilogiq har förståelse för vikten av att skydda barns privatliv, speciellt när det gäller internet. Våra webbplatser är inte avsiktligt utformade för eller riktade till barn i åldern 13 år eller yngre. Vi har inte för avsikt att medvetet insamla eller inneha upplysningar om personer yngre än 13 år.

Trilogiq ansvarar för att dina personliga upplysningar är skyddade. Om du har frågor eller kommentarer om hur vi hanterar dina personliga upplysningar är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta oss om du har åsikter angående vår sekretesspolicy.

Trilogiq har implementerat tekniska och operationella säkerhetspolicies och procedurer för att hindra dina personliga, identifierbara upplysningar från förlust, missbruk, förändring eller oavsiktlig destruktion. Den personal hos oss som har tillgång till dessa data har utbildats i hur denna typ av information förblir konfidentiell.

 

Om Google Analytics

  • Vi har implementerat Google Analytics på denna webbplats för att visa reklam och använda funktioner såsom Google Display Network Impression Reporting och Google Analytics Demographics and Interest Reporting.
  • Vi använder oss av Google Analytics på denna webbplats för att lägga ut reklam online. Våra annonser kan komma att visas för tredjepartsförsäljare, inklusive Google, på webbplatser globalt på internet.
  • På denna webbplats, samt tredjepartsförsäljare inklusive Google, används förstaparts-cookies (som t.ex. Google Analytics-cookien) och tredjeparts-cookies (som t.ex. Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och lägga ut annonser baserade på besökares tidigare besök på vår webbplats. Dessa cookies används även för att rapportera över annonsintryck, annonstjänster och relaterade beteenden av besökare till denna webbplats.
  • Via denna webbplats använder vi även uppsamlade data från Googles intressebaserade annonsering eller tredjeparts besökardata (som ålder, kön och intressen) för rapportering och förbättring av denna webbplats, och i vissa fall även för listor angående återmarknadsföring av annonser.
  • Med hjälp av ads Settings tillhandahållna av Google, kan besökare till denna webbplats välja bort Google Analytics för visning av annonser, och även anpassa Google Display Network-annonser.
  • Google ger också besökare till webbplatser möjlighet att välja bort annonser via Google Analytics opt-outs. Detta ger dig via ett tilläggsprogram, möjlighet att helt välja bort Google Analytics spårningsfunktion.

 

Se även vår policy för cookies.

Tala med vårt team Material för nedladdning