Slide

Automatiskt styrda fordonssystem

Automatiskt styrda vagnar (AGC, Automatic guided carts) och visuellt styrda fordon  (VGV, vision guided vehicles) representerar den nästa generationen av flexibel materialhanteringsteknologi. Båda dessa alternativ för hantering av material kan lätt integreras i kundanpassade vagnar avsedda för materialleverans vid produktion, montering och distribution. En implementering av ett AGC- eller VGV-system ger normalt en snabb vinst tillsammans med en ökning av produktivitet, säkerhet och kvalitet.

Automatisering till en låg kostnad

Automatisering till en låg kostnad kan tillämpas vid de förhållanden där maskiner utgör ett stöd till flöde och presentation av material för att skapa flexibla materialhanteringslösningar.
Nedan följer en video som visar hur ett hissystem används för att flytta säckar.

 

Leverans med små vagntåg

Leverera säckar från vagnar till ställ bredvid produktionslinan utan mänsklig inblandning av överföring. Detta görs med hjälp av draglok, AGC-enheter (automatiskt styrda vagnar) eller VGV-enheter (visuellt styrda fordon).

Materialbärande system

Materialbärande system hjälper dig med att leverera säckar från vagnar till ställ bredvid produktionslinan utan mänsklig inblandning av överföring. Detta görs med hjälp av draglok, AGC-enheter (automatiskt styrda vagnar) eller VGV-enheter (visuellt styrda fordon).
Videon nedan innehåller en demo av en Seegrid VGV-enhet som överför säckar från en vagn till ett ställ utan mänsklig inblandning.


andra produkter

Tala med vårt team Material för nedladdning