Test av den framtida produktionslinan

Production-lineq

Om ni planerar att flytta till nya lokaler, varför inte passa på att förbättra, förfina och justera era processer?

När produktion och design har samsats i samma fabrik under många år kan det leda till lokalproblem

En av våra kunder i fordonsindustrin har beslutat sig för att införa nya system samtidigt med att de letar efter möjligheter för ett nytt fabriksprojekt. Vårt team fick i uppgift att skapa en ergonomisk produktionslinje som kan testas innan företaget går igång med det planerade nybygget. Detta ger dem en perfekt möjlighet att förbättra, förfina och justera sina processer inför framtiden, samtidigt som de fortsätter med produktionen i deras gamla anläggning.

Vårt team har tagit fram en ersättare till den aktuella produktionslinjen, som är framtagen och optimerad direkt i enlighet med de nya kraven. 20 arbetsstationer, en för varje steg i tillverkningen, med alla hållare och kopplingar (också de tillverkade på plats) organiserade och levererade direkt till avsedd station, tillförda allt eftersom fordonet förflyttas längs produktionslinjen,. Det reducerar antalet åtgärder som krävs för att färdigställa de olika uppgifterna, och minskar onödig tid bort från produktionslinjen.

Optimering av förvaringsutrymmen och kortare förflyttningar för produktionspersonal har haft en stor påverkan på produktiviteten. Gravitationsmatad automatisk förvaring ger en förbättrad användning av aktuellt utrymme, och komponenter levereras direkt till platsen för montering. Det har minskat tiden som krävs för att slutföra de olika uppgifterna.

”En organisering av de olika uppgifterna har ökat processens hastighet och effektivitet och vi kan nu uppfylla vårt produktionsmål på 12 minuter. Vi planerar att installera två produktionslinjer, en för varje modell, när vi flyttar in i vår nya fabrik.

Tillverkare kan vara mer villiga att anpassa sig till förändrade villkor och erbjuda sina kunder större flexibilitet genom att förbättra sin prestanda stegvis och skapa en stadig ökning i sin produktivitet och optimerade processer.

Att ta möjligheten att testa och utföra förbättringar kan ofta innebära att ett projekt utvecklas från den ursprungliga visualiseringen till en lösning som inte bara omfattar ny teknologi, men som ofta är mer effektiv och utnyttjar kostnaderna på ett bättre sätt.

Att involvera personalen i utförandet av förändringar kan hjälpa till med att skapa en strömlinjeformad, användarvänlig och bättre miljö som personalen styr över och som har en effekt på framtida tillväxt och behållande av anställda.

Om ni planerar att flytta in i nya lokaler eller bara utnyttja befintligt utrymme på bästa sätt, varför inte förbättra, förfina och justera era processer? Kontakta oss för mer information om hur du kan skapa en framtidssäkrad fabrik.