Underlättar en ökande arbetsbörda

Lean-working-factory

Medan tillverkare omvärderar produktions- och leveranskedjan tyngda av ökande arbetsbördor måste logistikleverantörer svara med värdeökade tjänster och nya affärsmodeller.

Förpackning och sekvensering ’off-site’, avancerad ’just-in-time’ lagerhantering och leverans, förbättrade automatiska plocksystem och nytänkande visuell styrning är på väg att bli standard och inte undantag.

Välplanerade och välimplementerade logistiska rutiner garanterar att materialflödet som håller processen igång är optimalt, tillgängligt, expansivt och dynamiskt.  För tillverkande företag är den konkurrenskraftiga planeringen som logistik innebär vara otroligt krävande, men när allt fungerar som det ska är livet underbart och fördelarna ett faktum.  Även de bästa modeller prövas till bristningsgränsen när leveranskedjan avbryts av ökande bränslepriser, industriella händelser eller oförutsägbara miljöförändringar.

Med mer aggressiva marknader kan värdefulla övertag materialiseras genom att hitta nya sätt att se på processhantering och logistik, och tydligt visa potentiella kunder vad som skiljer er från konkurrenterna. Gravitationsbanor, automatiska lager, kundanpassade plockvagnar, modulära arbetsstationer och flödesrack fungerar bra ihop för ett materialhanteringssystem som imponerar på potentiella kunder.

Flödesrack som förflyttar produkter mellan lastkajer, förvaringsområden och arbetsplatser är en hjälp till att placera utrustning på transportband och underlätta hanteringen vid varje enskild processplats. Material kan transporteras med en minskad manuell hantering. Användningen av vagnar och flödesrack för att placera produkter kan öka den enskilde arbetarens produktivitet när hanteringsfrekvensen är hög.  Vid hantering av tunga och besvärliga produkter begränsas skadorna på värdefulla material dyrbar utrustning och produktkvaliteten ökas.  Personskador och skador på utrustningen som orsakas av utmattade operatörer kan reduceras och miljön kan göras riskfri och tillgänglig.

En av våra kunder har anpassat sig till en massiv ökning av arbetsuppgifter genom att installera nya automatiska förvaringsställ, uppbyggda av våra modulära komponenter. Företaget beräknade att 50 nya förvaringsställ i två olika konfigurationer skulle behövas på en yta på 1 1000 kvadratmeter. Ändringar av befintliga förvaringsställ skulle ha blivit dyrt och tidskrävande eftersom de användas som stöd i produktionen. Projektet genomfördes på fyra veckor, en tight tidsfrist bestämd av kunden.

Våra lösningar är enkla att införa i befintliga tillverkningsprocesser och är klara att användas direkt efter implementering.  Våra lösningar tas fram för en specifik process och de hjälper dig med att utnyttja arbetsutrymmen bättre, öka produktivitet och skydda värdefulla komponenter.

 

Som vår kund kan du utnyttja fördelarna från hela vårt globala nätverk som kan ge dig kostnadsfördelar, ökad hastighet och flexibilitet.  Vår kunskap och expertis har främjats av våra internationella anknytningar som en del av Trilogiq-gruppen och vi har fokuserat på en global mångfald av lösningar.