Väsentlig teknik för Kaizen kontinuerlig förbättring

HolidayInn-trolley-build

För att vidmakthålla kontinuerlig förbättring behövs det system som underlättar en snabb uppbyggnad, implementering och ofta förekommande omkonfiguration av tillämpningar avsedda för hantering och förvaring av material.

En sådan teknologi är avgörande för företag som använder sig av Kaizen, en process av ständiga förbättringar. Trilogiq har utvecklat en modulär teknik för att kunna tillhandahålla kundanpassade lösningar såsom racks, Kanban/FIFO automatisk förvaring, samt olika typer av vagnar, allt för en stor mängd olika typer av industrier.
Vårt omfattande utbud av rör i rostfritt stål, aluminium plastbelagd eller extremt lätt kolfiber, ger den mångfald som krävs för att passa alla typer av tillämpningar.

17520-Standard-Workbench-BKopplingarna i systemen Graphit (komposit) eller Leantek (stål) möjliggör design och byggande av kundanpassade ställ och enheter som inte finns som färdiga hyllvaror. ESD finns även för användning i områden känsliga för statisk elektricitet.

Ett stort utbud av länkhjul, både införingshjul och plattmonterad hjul, finns tillgängliga för design av mobila ställ och vagnar.

Olika typer av hjulstorlekar finns för att passa specifika belastningsspecifikationer. Solida eller pneumatiska däck kan specificeras för att passa till miljön de ska användas i.

Rullskenor för tunga jobb kombinerat med ett fullt utbud av adapterkopplingar gör utbudet fullständigt och möjliggör formgivning av automatiska förvaringsställ med ett first-in-first-out lagerhanteringssystem.

En stor mängd integrerade styrningar finns tillgängliga för att säkerställa en korrekt avskiljning och identifiering inom plockområdet.

Våra modulära system möjliggör snabb implementering och omkonfiguration. Nya eller tillfälliga applikationer kan sättas upp snabbt och anpassas lätt för att klara besvärliga processändringar. Det betyder att den totala kostnaden för implementering och ägarskap reduceras eftersom alla komponenter kan återanvändas i nya applikationer.

 

workstation-rollertrackbygger arbetsstationer och förvaring vid sidan av produktlinjen i exakt den storlek som krävs, vilket ger kunden ett avsevärt bättre utnyttjande av golvutrymme. Detta kan ha många fördelar, bland annat ledigt golvutrymme för andra arbetsuppgifter och processer. Den extra produktivitet detta ger kan översättas till en snabb återbäring på investeringar.

 

Kontakta oss för att diskutera era unika önskemål. Vårt team har den kunskap som krävs för att ta fram de spillreducerande och utrymmesbesparande lösningar som kan byggas i er fabrik och som kan levereras och installeras inom ett fåtal dagar med minimal störning av era produktionsprocesser.